Bahusia AB

Bahusia AB är en extern personalavdelning för små och medelstora företag och består av ett moderbolag och tre dotterbolag. Inom koncernen arbetar man med konsulttjänster, HR-rådgivning, rekrytering, bemanning, redovisning och löneadministration. Man erbjuder också karriärrådgivning, karriärväxling och utbildningar anpassade för företag.

Läs gärna mer på företagets webbplats:
Bahusia Uddevalla & Göteborg

Du kanske också är intresserad av