Dispens från lokal trafikföreskrift

Behöver du köra eller parkera på en plats där det är kör- och parkeringsförbud? Då kan du ansöka om dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

Genom att ansöka om dispens från en lokal trafikföreskrift kan du få i samband exempelvis vid servicearbeten, flytt med mera, tillstånd att trafikera, parkera eller stanna där det är förbjudet enligt föreskrifterna.

Kommunen är mycket restriktiv med att bevilja dispenser eftersom föreskrifterna från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter. 

E-tjänst och blankett för ansökan hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor