Simskola för skolor våren 2023

Vi erbjuder simskola för förskoleklass årskurs 3 och 6. Varje klass har fått en tilldelad vecka då de är vällkomna att delta på simskola hos oss. Årskurs f och 3 kommer på våren och årskurs 6 kommer på hösten. Schema skickas ut till respektive skola i god tid före terminstart.

För övriga elever som är behov av simskola görs anmälan på mejl till Fatima.

För att göra en anmälan till simskola maila till fatima.hamidian@uddevalla.se

Ämne: Skolsimskola samt skola
Skriv i mailet:
-Skola
-Årskurs
-Ansvarig lärare och telefonnummer
-Medföljande lärare och telefonnummer
-Antal elever max 8 per grupp, vi följer rekommendationerna från SLS (svenska livräddningssällskapet.
-Beställarkod


När du fått ett bekräftelsemail på simskolan är den bokad!
Skicka in en namnlista på de elever som ska delta minst 1 vecka innan simskolan startar.

Priser

För kommunala skolor åk 0-2 är simskolan gratis.
För kommunala skolor åk 3-9 debiteras 1600:- per klass/ 10 gånger.

800:- för halvklass/ 10 gånger ( 8-10 elever).

För privala skolor debiteras 2100:- per klass/ 10 gånger.

1050:- för halvklass/ 10 gånger ( 8-10 elever).

Ansvarig/medföljande lärare

Ska ansvara för att namnlistor skickas till simhallen med de elver som ska gå på simskolan.
Ska vara närvarande och ansvara för sina elever detta gäller för förskolor upp till gymnasiet.
Ska alltid vara behjälpliga för barnen och hålla ordning i omklädningsrum.
Ska vara ombytt till bad- eller fritidskläder för att vara redo att ingripa vid nödsituation.
Läraren går alltid först in och sist ut och ser till att trivselreglerna efterföljs.
Frånvaroanmälan görs minst 3 dagar innan lektionen, utebilven frånvaroanmälan debiteras.

Vid frågor mejla fatima.hamidian@uddevalla.se

Förslag på sidor