Skeppsviken - Svenskholmen, utomhuskonst

Syrian Horse

Skulpturen Syrian Horse

Fyra vänner

Skulpturen Fyra vänner

Konstnär: Mikael Fagerlund, Uddevalla

Material: Natursten av granit Konstverket: Varje sten har en blästrad bild föreställande nödvändiga dokument för att ta sig från Uddevalla till respektive nordisk vänort. Stenarna är placerade geografiskt som det är i verkligheten i förhållande till varandra (med hjälp av GPS).

Fyra vänner invigdes 16 juni 2014 vid den Nordiska Vänortskonferensen (där även Jôhvi, Estland deltog) som firade 75 år av nordiskt vänortssamarbete och 200 år av fred. Det nordiska ungdomslägret pågick 14-18 juni och ungdomarna från respektive vänort fick avtäcka ”sin” sten. Representanter från respektive vänortsland invigde konstverket till trumpetfanfar tillsammans med Uddevalla kommuns ordförande i kommunfullmäktige, tillika vänortskommitténs ordförande; Ralph Steen.

Hitta till skulpturen Fyra vänner (länk till kommunkartan)

Kontakt

Carl Casimir, +46 522‑69 65 40

Kommunantikvarie

carl.casimir@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00