Kulturhistoria, kulturarv

Gårdsmiljö Kilbäcksgatan. Foto: Ulrica Wallin

Vårt kulturarv är inte bara föremål, byggnader och fornlämningar utan också traditioner, berättelser och andra värden som vi får ta över från tidigare generationer.

Hembygdsföreningar

Hembygdsföreningarna gör en ovärderlig insats för att bevara värdefulla traditioner och dokumentera bygdens historia. De verkar för att dokumentera bygdens historia och på olika sätt göra den levande för oss som bor här i dag. En av deras viktigaste uppgifter är att bevara och föra vårt kulturarv vidare till kommande generationer.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Mycket av vår äldre bebyggelse och en hel del byggnader från sen tid, berättar om människor som levt på platsen, om olika verksamheter som funnits där. Vissa byggnader kan vara unika medan andra kan ses som typiska för en plats eller ett område. Att bevara och  vårda den äldre bebyggelsen möjliggör för våra efterkommande att uppleva och förstå en plats historia och utveckling.

Bohusläns museum arbetar med arkeologi och kulturmiljö.


För dig som vill veta mer om hur Uddevalla kommun arbetar med kulturmiljövård finns fördjupad läsning här i Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram. Pdf, 29.8 MB.

Kontakt

Dan Cardesjö, kommunantikvarie

+46 522-69 65 61

dan.cardesjo@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor