Sunningevägens förskola, utomhuskonst

Utsmyckning efter öppen tävling. Två förslag antogs, Vattnets väg och Strålande. Uppgiften var att bäst tillföra något positivt till Sunningevägens förskola, Uddevalla, som arbetade enligt Reggio Emilia filosofin.

Strålande

Väggkonstverket Strålande

Strålande

Konstnär: Ingalill Björnsdotter, Orust. Invigd 2008.

Utsmyckningen består av 13 mosaikbelagda aluminiumskivor (4 mm) i varierande storlek, den längsta ca 160 cm lång. Mosaiken är av 3 mm spegelglas med fog

Hitta till konstverket Strålande (länk till kommunkartan)

Vattnets väg

Skulpturen Vattnets väg

Vattnets väg

Konstnär: Christina Monti, Täcklebo. Bohusgranit. Invigd 2008.

En ”tvillingskulptur” (ur andra halvan av samma stenblock) finns i Uddevallas vänort Okazaki. I verket ingår också fem delar till bestående av en granitskylt vid varje port till förskolan. Dessa har ritats av barnen på förskolan och sedan huggits ut av Christina Monti.

Christina Monti skriver på sin hemsida:
"Ungefär samtidigt tillfrågades jag av Uddevalla Vänortskommitté om att göra en liknande skulptur, som gåva till Okazaki på vänorternas 40-årsjubileum. Resultatet blev två tvillingskulpturer tagna ur samma stenblock. Som liksom ett kompishalsband bröts de isär och kan passas ihop, en till Uddevalla och en till Okazaki i Japan.

Stenblocket, som från början vägde 20 ton, togs ut och sågades sedan på diagonalen i två lika stora delar. Arbetet är inspirerat av vårt världsarv i norra Bohuslän och deras likheter med ristningar från andra delar av världen. Behovet att kommunicera med bilder har funnits hos människan i alla tider och i alla kulturer. I norra Bohuslän finns det mer än 1500 hällristningsplatser. Bilderna har framförallt knackats in under bronsåldern, som sträcker sig från 1800 till 500 f.kr. De sandblästrade hällbilderna på ”Vattnets väg” är hämtade både från Bohuslän, Kanada, Japan, Peru och Egypten. Bilderna är inga exakta kopior, utan anpassade så att de passar skulpturen. En är helt påhittad."

Hitta till konstverket Vattnets väg (länk till kommunkartan)

Makrillen, Maneten, Sillen, Sjöstjärnan, Sälen

Skulpturen Makrillen

Makrillen

Skulpturen Maneten

Maneten

Skulpturen Sillen

Sillen

Skulpturen Sjöstjärnan

Sjöstjärnan

Konstnär: Christina Monti, Täcklebo. Invigd 2008.

Vid varje separat entré har ett mindre verk placerats. Verket är hugget i sten efter förlaga från barn som vid tillfället gick på respektive avdelning.

Hitta till konstverken Makrillen, Maneten, Sillen, Sjöstjärnan och Sälen (länk till kommunkartan)

Kontakt

Carl Casimir, +46 522‑69 65 40

Kommunantikvarie

carl.casimir@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00