Gamla gårdar i stadskärnan

I Uddevalla finns flera gårdar i vår stadsmiljö av äldre bebyggelse. Här presenterar vi en del av gårdarna, om människor som levt där och verksamheter som funnits där.

Varje år arrangeras gömda, glömda gårdar där det går att njuta av mysigt upplysta bakgårdar, kreativitet och kultur genom att vandra runt bland gårdarna. 

Bryggerigården hur husen vid gården såg ut en gång i tiden

Bryggerigården

Bryggerigården - Kvarteret Dagson 15: 1 och 2

Det gula huset som vänder sig mot Bäve­ån, var både bostadshus och kontor för bryggerifamiljen Natt och Dag. De ägde först ett annat hus på platsen, som brann ner i stadsbranden 1859. Strax efteråt byggdes det gulputsade huset vi ser idag. Då fanns också café Måsen här.

1924 köpte textilfabrikörerna Schwartzman och Nordström huset. De byggde genast ett nytt hus vägg i vägg som blev fabrik – och varumärket Tiger föddes. Idag är det svårt att se att det är två olika byggnader men äldre brandförsäkringar avslöjar att det är så.

Kålgården, bild med kullerstensgata och husen som är i två plan hur det såg ut förr i tiden

Kålgården

Kålgården - Kålgårdsbergsgatan 13

Gatuhus i två och en halv våning från troligen cirka 1890 med timrad bottenvåning och påbyggd övervåning från cirka 1935, samt gårdshus som också varit bostadshus från 1900-1910 samt garage på gården. Tomten har troligen inrymt en krog, som försvann vid branden i kvarteret 1864. Byggnader och gård äger kulturhistoriskt miljövärde. En av centrala stadens få bevarade större gårdar, där man fortfarande kan ana stadens tidigare näringsliv med en nära koppling mellan bostad och arbetsplats. 

Potatisgården är sig lik även fast bilden är gammal

Potatisgården

Potatisgården - Kvarteret Banken

Det här huset och den här gården vet vi väldigt lite om. En grov gissning är att det är Arthur Brattberg som ritat huset. Det ser ut som andra hus ritade av honom från 1910- och 1920-talen med sitt utsvängda tak. Det kan vara så att huset är byggt som garage och att fönstren tidigare varit garageportar. Vet du mer om huset eller gården? Hör av dig till oss som arbetar med kulturfrågor på kommunen.

Saronhusgården är en tegelbyggnad som är sig lik från förr i tiden

Saronhusgården

Saronhusgården - fastigheten Hegardt 6, Kilbäcksgatan 18

Utmärkande för detta kvarter är att här har funnits många så kallade handelsgårdar med affärer i bottenvåningen och bostäder högre upp i gatu- och gårdshus. Inte sällan var det fastighetens ägare som bodde här och som också drev verksamheten. 1927 kallades huset för Karl Petterssons fastighet och här fanns café Linnea en trappa upp, så kanske var huset inte längre en traditionellt handelsgård då.

Sjömanshusgården ser likadan ut idag som förr, den är byggd i tegel.

Sjömanshusgården

Sjömanshusgården - Kvarteret Tordenskjöld 10, 11, 12

År 1810 ägde familjen Fogelin byggnaderna runt gården. Därför tror vi att det var de som såg till att husen här byggdes, direkt efter den förfärliga stadsbranden 1806. De bara tegelväggarna är typiska för husen som byggdes då. 1864 togs husen över av Sjömanshusdirektionen. Ombudsmannen som arbetade där hjälpte sjömän och sjömansänkor på olika sätt. Idag finns Sjömanshusmuseet här, för alla som vill veta mera om livet på och kring båtarna.

Studio 32, vy från Kungsgatan där byggnaden är sig lik från förr

Studio 32

Studio 32:s bakgård -Kvarteret Krummedike 14, 15

När detta hus byggdes och vad det då användes till är det ingen som vet. Men vi vet att fasaden är av holländskt klink som användes till många hus efter den stora stadsbranden 1806. Vi vet också att från 1870-talet till slutet av 1930-talet var detta Uddevalla tändsticksfabriks kontor. Det är det enda spåret vi har kvar av en 70 år lång epok i stadens historia. På 1970-talet blev huset det kulturhus det är än idag. Då var det Uddevalla museum som tog plats här och sedan 1980-talet har teaterföreningen Studio 32 huserat i byggnaden. Idag delar föreningen på utrymmet tillsammans med Kulturskolan.

Skeppsgården - Kvarteret Ascheberg, Hellevigsgatan 3

Skeppsgården, Brända tomten och Södergården ingår i bevarandeområdet Stråket utmed Hellevigsgatan och Södergatan, med delar av det äldsta Uddevalla, till stor del uppförd direkt efter stora stadsbranden 1806. I området finns även unika gårdsmiljöer. Miljön upplevs småskalig samt öppen då många hus inte är sammanbyggda. Här har föreslagits rivningsförbud. Vid branden var de flesta yrken på Söder knutna till sjöfarten (40 %), övriga framförallt hantverk och handel.

Hellevigsgatan 3 är en sällsynt välbevarad och sammanhållen handelsgård med lång kontinuitet. Gatuhuset: Här låg tidigare en hökeriverksamhet (äldre namn för detaljhandel) startad av hökaren Daniel Fryckholm. Bebyggelsen var då ett mindre envånings stenhus med 3 rum och 2 kök, en salubod och andra träbyggnader, packbodar, spannmålsupplag, vedbodar, gödselkista, höskulle och avträden.

Efter Fryckholms död övertogs husen av A B Söderberg. Från 1800-talet har vi uppgift om att här fanns skeppshandel. Grosshandlare Ludwig Hanson i firman Hanson och Hasselberg lät här sedan uppföra husen vi ser idag strax efter sekelskiftet 1900 (ritat 1901) för sin diversehandel. Här såldes mjöl, gryn, spannmål, kraftfoder, torvströ, samt kaffe från eget rosteri (flyttades sedan till granngården på Södergatan 27).

Grosshandlare Hanson sägs ha tröttnat på att gå ända upp till Träbron för att komma till banken som låg på Norra Hamngatan, tvärs över ån, och donerade därför medel till bygget av det vi idag kallar för Ludwig Hansons bro. Bron blev dock färdig först 1934, två år efter Hansons död. Gårdshusen uppförda senast 1912, har inrymt både bostäder men i huvudsak lagerlokaler. Över lastportarna sattes winschförsedda kranbommar för att lyfta in godset. I bottenvåning har det legat stall. Hörnhuset är byggt 1901. 2015 murades skyltfönstren mot gatan igen och butiken blev bostad. Ägare idag är Hans Erling Andersson.

Brända tomten

På just denna tomt låg tidigare en äldre handelsgård i ett plan som sin sista tid innehöll Sandréns möbelaffär. Tidigare låg också café Korpen i byggnaden. Butiken brann ner tisdagen 26 november 1985. Sedan dess har tomten använts som parkering. Flera förslag till ny bebyggelse har funnits men inte realiserats.

Södergården - Kvarteret Ascheberg 6, Södergatan 27

Gatuhuset är idag ett reveterat timmerhus i två våningar uppfört 1859 av regementsläkaren C F Appeltofft. Huset innehöll då en lägenhet på 12 rum och kök. Hit flyttade grosshandlare Hansson kring sekelskiftet 1900. Nuvarande fasad åt gatan kom till 1943.

Tidigare fanns här en envånings företrädare i sten ägt av guldsmeden Ruthenbäck och hos vilken änkan Wass tvärs över gatan hyrde in sig första tiden efter att hon sålt och flyttat från sitt hus. Denna byggnad revs på 1850-talet.

Gårdshuset kom till några år in på 1900-talet och innehåller bostäder och lager med portöppningar med kranbom. Bebyggelsen är en typisk handelsgård. Här har funnits kafferosteri (Hasselbergs från granngården), stall och bageri (ett valv i ett badrum berättar om var ugnen fanns).

Förslag på sidor