Försäkringar

Uddevalla kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme. Olycksfallsförsäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Ansvarsförsäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i.

Olycksfallsförsäkring

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Uddevalla kommun har från och med 1 januari 2020 tecknat olycksfallsförsäkring med Protector.

Olycksfallsförsäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fristående verksamhet. Försäkringen gäller även för vissa grupper inom socialtjänsten, kultur och fritid samt inom arbetsmarknad. Läs mer om olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller under verksamhetstid hos Samordningsförbundet Väst för personer i insatser som ej är försäkrade av någon annan myndighet.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i (men bara för det Uddevalla kommun ansvarar för). Försäkring gäller även i de fall kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd, förtroendevald, praoelev eller vårdtagare placerade i familjehem har orsakat en skada mot ”tredje man”. Om tredje man råkar ut för att någon kommunanställd orsakar skada för kommuninvånaren eller någon närstående ska kontakt tas med kommunen.

När en skada som är följden av en ren olyckshändelse har inträffat finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun för det som inträffat. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Enligt Kommunallagen är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Anmälan om person/sakskada:

  • Anmäl till eget försäkringsbolag (motorfordonsförsäkring, hemförsäkring eller annan).
  • Skadeståndsyrkande mot kommunen ska lämnas skriftligt.
  • Bifoga fotografier, kvitto och polisanmälan. Blanketten ska skrivas under. Skriv ut blanketten och skicka in den via post eller e-post.
  • Skadeståndskravet kommer att behandlas enligt kommunens försäkringsbestämmelser.
  • Blankett för skadeståndsanspråk Pdf, 301.1 kB.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor

forsakringsfragor@uddevalla.se

Förslag på sidor