Studenten 2024

Agneberg, Sinclair, Östrabo 1, Östrabo Y och Anpassad gymnasieskola

Studentavslutning tisdagen den 11 juni

Agneberg

08.30-10.30 » Mentorstid i klassrum och fotografering i aulan enligt anslaget schema.

10.30-11.30 » Studentbrunch i Agnebergshallen för elever och mentorer. Stipendieutdelning, tal och musik.

11.40-12.00 » Studentmarsch från Agneberg till Museiparken.

12.00 » Studentutsläpp via scenen i Museiparken och uppvaktning av nära och kära vid respektive klasskylt. Obs! Ingen uppvaktning sker på Agneberg.

Senast 13.00 » Det är viktigt att nära och kära, efter uppvaktningen, lämnar Museiparken senast kl. 13.00 då Östrabo kommer att ha studentutsläpp därefter!

Anpassad Gymnasieskola IP, Agneberg

08.30 » Start på skoldagen

12.00 » Utsläpp av studenter i taxizon

Sinclair Estetprogrammet (HA och BF se Agnebergs program)

08.30-10.30 » Mingel med klassen och mentor. Fotografering.

10.45-11.30 » Studentlunch. Tal, stipendier mm.

11.40-12.20 » Dans-och musikshow i konsertsalen.

12.30 » Studentutspring klassvis på baksidan Sinclair (mot järnvägen).

Anhöriga samlas vid respektive klasskyltar.

Östrabo 1 och Östrabo Y med Anpassad Gymnasieskola NP

08.30-11.00 » Mentortid och fotografering. Tider meddelas senare.

11.15-12.20 » Studentmiddag i respektive matsal. Tal av rektor och stipendieutdelning.

12.20 » Mentor tågar tillsammans med sin studentklass till aulan på Östrabo 1.

12.30 » Mösspåtagning och avslutning i aulan.

13.15 » Studenterna marscherar klassvis efter stadsmusikkåren till museiparken.

ca 13.» 40 Uppvaktning sker i museiparken. Studenterna tas emot vid klasskylten.

Studentutsläppet sker klassvis från scenen i museiparken.

Parkering finns vid Agneberg (Prostängen), parkeringshuset vid Margretegärde, Riverside och vid Kampenhof.

Observera!

All alkoholförtäring på skolans område är förbjuden. Berusade elever avvisas från skolan.

Tänk på miljön - Alla former av konfetti är förbjuden!

TILL BLIVANDE STUDENTER

 

Tisdagen den 11 juni

Här, under länken Pdf, 1.2 MB., finns programmet för studenten.


Polisen och Transportstyrelsen informerar:

Med förhoppning att alla studenter tar ansvar för dagen och gör den till ett ljust minne.
Rektorerna Uddevalla Gymnasieskola

Förslag på sidor