Hur fungerar kommunen?

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare.

Vem styr kommunen?

Efter valet 2022 styrs Uddevalla av en majoritet som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Uddevallapartiet. Partierna har tillsammans 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

I Uddevalla fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan nio partier.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen och representerar uddevallaborna. Vart fjärde år röstar Uddevallas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder, kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser.

Läs mer om kommunfullmäktige – möten, handlingar och förtroendevalda

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. I Uddevalla jobbar samtliga kommunalråd heltid. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden. Det finns tre kommunalråd varav ett i opposition.

Se alla kommunalråd

Förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelser

Förtroendevalda i kommunens nämnder och bolag beslutar i frågor inom nämndens eller bolagets ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd och bolag ska ha ansvar för

Se alla förtroendevalda

Ansvar och lagar

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för en stor del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård. Ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst ligger också hos kommunen.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats - Vad gör kommunerna?

Styrande lagar

Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. I den kommunala författningssamlingen samlas styrande beslut som kommunen själv har tagit.

All behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Förslag på sidor