Annika Lilja, Brand och säkerhetstjänst i Uddevalla AB

Brand och säkerhetstjänst i Uddevalla AB

Startade 1994 och ägs numera av Annika och hennes man Mikael. Har 10 anställda. Arbetar med många olika saker, sanering, brandskydd, utbildning i brandskydd, försäljning av brandsläckare, lägger industrigolv/epoxygolv och har fastigheter, dels den som verksamheten ligger i, dels fastigheter runt om.Du kanske också är intresserad av