Ingemar Falk från företaget och Maria Jacobsson, samhällsbyggnads förvaltningschef

Famico

Verkstad med 5 anställda personer. I flera andra företag ingår också fjällstugor i Kläppen, fastigheter, skötsel och exploatering av nya tomter. Ingemar har utvecklat soptunnan i plast som numera används av de flesta! Produkter som ”Tömmaren” en maskin för att tömma sopkärl, utför också service på dessa i hela landet. Tillverkning av lastkännande lyftare som flyttar tung last med precision, exempelvis vid montering av bilsäte. Kan också limma med isocyanat, små produkter- exempelvis ”japanska toalettsitsar”.

 

Du kanske också är intresserad av