En man står framför en orangeröd rollup med texten Take Note, HR Just-in-time och Hälsa smittar!

Marcus Fredriksson

Take Note AB

Take Note utvecklar olika digitala lösningar för att fånga upp signaler om ohälsa i organisationer. Företaget vill bidra till en nollvision gällande sjukfrånvaro. Take Note erbjuder en komplett sjuk- och friskanmälantjänst bemannad av den lokala företagshälsan, samt rehab- och dokumentationsverktyg. Marcus Fredriksson är delägare i företaget som ingår i Sveriges företagshälsor.

Läs mer om Take Note AB

Du kanske också är intresserad av