Person framför Hemsö-logotypen

Ola Kraft på Hemsö berättar att det finns en stor efterfrågan på drifttekniker i fastighetsbranschen och ser det som positivt att vuxenutbildningen arbetar aktivt för att möta företagens kompetensbehov.

Hemsö

Hemsö har blivit ett välkänt företagsnamn i Uddevalla, inte minst för det avtal som finns mellan bolaget och Uddevalla kommun gällande bygge av skolor, förskolor och äldreboendeplatser. Kanske är det inte lika välkänt att de även äger hela I17-området.

Hemsös kontor för Fyrbodal ligger intill Västgötavägen, alldeles där I17-området börjar. När kommunen kommer på besök på fredagsförmiddagen är Ola Kraft ensam på kontoret. I vanliga fall är de två som jobbar här men hans kollega är ute på jobb.

Ola är förvaltare och sköter kontakten med hyresgäster och de företag Hemsö anlitar för praktisk skötsel av fastigheterna. Bara I17-området består av 36 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Av dessa är i dagsläget 4 000 kvadratmeter tillgängliga för uthyrning.

- Ni vill inte flytta Stadshuset hit? frågar han.

Väl fungerande samarbete

Kommunen är en viktig hyresgäst för Hemsö, som har som affärsidé att äga och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Samhällsfastigheter som de kallar det. Bolaget har verksamhet över i stort sett hela Sverige (även i Finland och Tyskland) och äger fastigheter får den smått svindlande summan 80-85 miljarder kronor. Hemsö ägs till 85 procent av tredje AP-fonden, alltså våra pensionspengar.

Ola tycker att samarbetet med kommunen funkar bra, han har förståelse för att vissa processer tar tid.

- För oss är det viktigt att kommunen är lättillgänglig när det handlar om till exempel bygglovsärenden, säger han.

Ola är intresserad av hur kommunen jobbar för att få fler företag att välja att etablera sig i Uddevalla, och hur befolkningsprognosen ser ut framåt. Och hur kommunen ser på utvecklingen av I17-området.

- Vi har som plan att fortsätta utveckla området till en alltmer attraktiv och självklar plats för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Vi ser stor potential i att fortsätta utveckla I-17 området.

Du kanske också är intresserad av