Bild på ABC doctor

Från vänster Alexandra Johnsson, Annette Börjesson, Emma Hansson, Mia Hansson och Patrik Isaksson.

Patrik vill se Uddevalla växa
Svårt att hitta personal

Många unga lämnar Uddevalla för studier på annan ort – utan att komma tillbaka. Det är något som ABC Doctor vill att kommunen arbetar aktivt med, för att göra staden mer attraktiv att bo i.

– Det är inte enkelt att hitta personal i en stad där så många flyttar ut, säger Patrik Isaksson på ABC Doctor.

Som ett led i att förbättra företagsklimatet i Uddevalla har representanter från kommunen varit ute och träffat mängder av företag inom olika branscher för att få en bild av deras situation – och hur kommunen kan skapa bättre förutsättningar för deras verksamheter på sikt.

– Vår gemensamma bild är att vi inte ska vara bäst på att vara företag som kommun, men vi ska vara bäst på att förstå företagaren och deras villkor, säger Per Bäckström som är chef för avdelningen näringsliv och samhälle.

Söker mycket vård i Sverige

Bemanningsbolaget ABC Doctor är ett av företagen som fått besök av kommunen. Ett familjeföretag som grundades i Uddevalla 2012 med syfte att hjälpa och underlätta för såväl vårdpersonal som vårdgivare – där de förmedlar specialistläkare och sjuksköterskor som konsulter till vårdcentraler, företagshälsa, psykiatri och kommuner i hela landet.

– I Sverige söker vi väldigt mycket vård idag utan tillräckligt med personal för att kunna möta behovet. Det är ett problem som finns, att belastningen är så hög på många vårdcentraler, säger Patrik Isaksson.

Allt fler läkare jobbar som konsulter

Det fria vårdvalet har också inneburit att enskilda vårdcentraler med högt anseende får mycket högre belastning, vilket i sin tur renderar i en omfattande rörelse av personal, menar Patrik Isaksson. Därför ser han en trend i att allt fler läkare väljer att säga upp sina fasta anställningar för att jobba som konsulter – och därmed gå via ABC Doctor.

– Det är stora frågor som inte behandlas på kommunnivå. I förlängningen tror inte jag heller på att det ska hyras ut personal i den mängden det gör, men som det ser ut idag är det viktigt att vi finns. Det är svårt att tvinga läkare att bo på landsbygden, säger Patrik Isaksson.

Idag är ett 100-tal läkare i hela landet anknutna till ABC Doctor, och bolaget ser ett behov av att växa. Målet är att de inom fem till tio år ska dubbla sin personalkår och växa ur nuvarande lokal på Västerlånggatan i Uddevalla.

– Vi som företag behöver bli större, men det är inte helt enkelt att hitta personal i en stad där många flyttar ut. Man vill kunna fånga människor när de är unga så att de blir kvar, säger han.

Vill se bättre förbindelser till Uddevalla

Bostadsfrågan och utbildningsmöjligheterna är två viktiga faktorer som spelar in. Men Patrik skulle också önska bättre kommunikationer till Uddevalla, där det planerade höghastighetståget mellan Göteborg och Oslo skulle underlätta.

– En timme och tio minuter med bil från Göteborg är för lång tid. Vi får hålla oss här när vi rekryterar, och det är ganska begränsat. Vi känner ingen oro, men klarar vi inte att växa i Uddevalla finns inget annat alternativ än att röra på oss. Det är en fråga vi helst inte vill behöva fundera på, säger Patrik.

Du kanske också är intresserad av