Camilla Fredriksson, Henrik Tellskog, Martin Pettersson (Uddevalla kommun) och Robin Eriksson.

Markbygg

Mark- och anläggningsföretag. Erbjuder entreprenader åt kommuner, stat, kommunala och privata bolag samt konsumenter. Även exploateringar av bostadsområden.

Du kanske också är intresserad av