Psykologerna Karolina Haglund och Lennart Ewaldsson.

Psykologforum Sverige AB

Legitimerade psykologer med lång erfarenhet och helhetsperspektiv på hälsa och mående.

På Psykologforum arbetar legitimerade psykologer med erfarenhet av samtal, behandling, utredning och handledning.

Psykologerna är utbildade inom hälsopsykologi, handledning, neuropsykologi, NPF (autism, adhd, med mera), psykoterapi, diagnostik, samt utvecklingspsykologi. Företaget arbetar med ett helhetsperspektiv på hälsa och mående.

Läs gärna mer på företagets webbplats:

Psykologforum Uddevalla

Tillbaka till Företagsmaraton

Du kanske också är intresserad av