Göran på Calås Innovation.

Göran på Calås Innovation.

Innovation och entreprenörsskap i fokus för Calås Innovation

Företagsnätverk, fokus på entreprenörsskap på gymnasium och högskola och en hubb för att stärka innovationskraften i Uddevalla är några av de frågor som diskuteras när vi besöker Calås Innovation under Företagsmaraton.

Till Uddevalla har en entusiastisk entreprenör, Göran Calås, anlänt och bidrar till att stärka stadens innovationsnätverk och företagsklimat. I besöket hos Göran hör vi hans engagemang för att främja entreprenörskap och teknologisk utveckling i stort och och framför allt hans hjärtefråga - patent.

Bra samarbete

Göran, som tidigare har varit aktiv i Jönköping och Nässjö kommuner på bland annat på Saab och Husqvarna, uttryckte sin positiva upplevelse av den lätta kontakten och samarbetet med Uddevalla kommun. Han och hans hustru Ingrid, tillsammans med Görans bror, en expert inom försvarsteknik och IT-säkerhet, arbetar i Calås Innovation med rättigheter och affärs- och programutveckling.

Göran nämnde särskilt ett pågående projekt, "Garoda projektet," som fokuserar på mobilitetstjänster och är ett start-up projekt. Dessutom betonade han vikten av att bygga upp företagsverksamheten genom samarbeten med lokala företag och institutioner som Innovatum i Trollhättan.

Varumärke

I diskussionen om Uddevallas innovationshistoria och dess jämförelse med Trollhättan avslöjade Göran intressanta insikter om patentaktivitet. Göran uttryckte sitt stöd för att stärka Uddevallas innovationsnätverk och framhöll vikten av att skapa ett regionalt varumärke för att dra till sig fler investeringar och partnerskap.

Hubb

Göran påpekade även behovet av att uppmärksamma och stödja entreprenörskap bland ungdomar och studenter, särskilt genom att samarbeta med utbildningsinstitutioner som gymnasier och universitet.

Sammanfattningsvis är det viktigt att man arbetar för att Uddevalla ska vara en hubb för innovation och företagsutveckling, och Göran Calås och andra entusiaster spelar en viktig roll i denna spännande utveckling för att stärka Uddevallas rykte som en plats för framsteg och nytänkande.

Tillbaka till Företagsmaraton

Du kanske också är intresserad av