Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Peter Rodin, ägare och sonen David Rodin.

Rodins Marin växer så det knakar

I Uddevalla har Rodins Marin skapat en imponerande anläggning fylld med båtar i olika storlekar och utföranden, från smidiga rib-båtar till lyxiga familjebåtar. I en intervju med ägaren Peter Rodin och sonen David Rodin framkommer det att företaget står inför trångboddhet och behovet av markutvidgning för att möta den ökande efterfrågan.

Industrimark

Peter Rodin delar med sig av företagets strävan att utvidga sin anläggning och berättar att de har haft kontakt med kommunen för att diskutera möjligheterna till markutvidgning. Tyvärr har framstegen varit begränsade, och Peter efterfrågar nu en ökad dialog och konkreta svar på sina frågor. Han poängterar att alternativet att köpa industrimark någon annanstans i Uddevalla är också en utmaning, och han uppmanar till att köpa in mark och påbörja planeringen.

Trygghet och bostäder

Förutom behovet av utvidgning diskuterar Peter Rodin vikten av att arbeta med trygghet i centrum och att öka attraktiviteten genom att bygga vattenära bostäder samt försköna inloppet i Bäveån för besökare. 

Stabil verksamhet

Rodins Marin har också upplevt en förändring i båtförsäljningen under pandemin, där den ökade dramatiskt men sjönk med nästan 40 procent förra året i Sverige. Men Rodins Marin klarade sig bra med ett försäljningstapp på endast 15 procent. Peter Rodin analyserar denna nedgång och pekar på ekonomiska utmaningar för den yngre generationen, med högre lån, familjer att försörja och ökade kostnader för levnad.

En annan intressant trend som Peter Rodin noterar är den ökande populariteten av garageuppfartsbåtar, där ägare lägger ut sina båtar för dagligt bruk. Dessutom ser man en ökad efterfrågan på vinterförvaring av båtar, vilket är en trend som växer i likhet med amerikanska mönster.

Läs mer om verksamheten på deras hemsida.

Tillbaka till Företagsmaraton

Du kanske också är intresserad av