Martin Pettersson, komunstyrelsens ordförande, Johan Mossberg, projektchef, Tommy Ekberg, inköpssamordnare på Skanska.

Skanska ökar sitt engagemang i Uddevalla

Under onsdagseftermiddagen intensifierades företagsmaratonen i Uddevalla när kommunen träffade byggjätten Skanska. Med ett hundratal anställda i regionen och huvudkontor i Trollhättan, samt ett nyöppnat kontor i Uddevalla, satsar Skanska stort på den växande staden.

- Uddevalla är attraktivt med många framtida spännande projekt när staden expanderar västerut. Vi har för närvarande ingen etablerad relation till Uddevalla kommun, och det var länge sedan vi genomförde byggprojekt åt dem, säger Johan Mossberg, Projektchef på Skanska.

Tommy Ekberg betonar att hållbarhet genomsyrar Skanska på alla nivåer, från arbetsmetoder till byggande, och nämner särskilt återbruk av material som ett viktigt steg mot hållbarhet.

- Genom att återanvända material, som att använda gamla tegelbyggnader för att konstruera nya hus eller återvinna plastmattor till nya, minskar vi vår påverkan på miljön, säger Tommy Ekberg.

Skanska efterlyser effektiva forum för dialog med kommuner och understryker vikten av öppen kommunikation och samarbete. Johan Mossberg uppmanar kommunen att starta upp byggsamverkan för en ökad och mer transparent dialog.

- Att kommunen genomför företagsmaraton och kommer ut till oss för att lyssna är ett bra första steg avslutar, tycker Johan och Tommy och hoppas på att det fortsätter i samma anda.

Läs mer om Skanska på deras hemsida

Tillbaka till Företagsmaraton

Du kanske också är intresserad av