Golvet är experter på sitt område.

Golvet – företaget som är expert på sitt namn

Företaget Golvet vill ha en mix av entreprenad och underhåll, och är bra på att svara på upphandlingar. De har ett tydlig fokus på hållbarhet och undrar hur det går med el-bilsnätet i Uddevalla.

Golvet TVU grundades i Göteborg 1973 och firar i år sin 51 födelsedag. Bolaget har 178 anställda och kontor i Göteborg, Borås, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Alingsås och Uddevalla. Lokalt i Uddevalla finns 46 montörer på plats. De arbetar med ett tydligt hållbarhetsfokus där miljö, klimat och återvinning är centrala delar.

Mix av entreprenad och underhåll

Namnet Golvet avslöjar vad bolaget gör - de är experter på golv helt enkelt. De kan ta ett helhetsgrepp från design och materialval till färdigt golv, och jobbar också med underhåll och reparationer. Och de ordnar med alla typer av golv som plattor, klinkers, mattor och trägolv.

- Vi vill ha en mix av entreprenad och underhåll så att vi alltid har att göra. Om ett nybygge blir försenat så kan våra hantverkare arbeta med reparationer i stället, berättar Marcus Utter.

Värdefulla upphandlingar

Golvet är också bra på att följa och svara på upphandlingar som gäller ramavtal för golvtjänster.

- För oss är det värdefullt att ha stabila kunder som regioner och kommuner. Vi gör också jobb för privatpersoner, även om det minskar alltmer, säger Marcus.

Marcus tycker också att offentliga organisationer generellt sett blir bättre på att göra upphandlingar. Det gäller att ställa relevanta krav och ringa in tjänsterna på ett bra sätt. Ju tydligare förväntningarna är, desto lättare blir det för både uppdragsgivare och leverantör.

El-bilsnät

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i golvbranschen. Och frågan som Golvet vill skicka med till Uddevalla kommun under årets företagsmaraton har samma tema.

- Planeras det för någon utbyggnad av el-bilsnätet i Uddevalla, undrar Marcus?

Frågan är aktuell eftersom företaget har flera fordon ute på vägarna, varav några går på el. Och man ser att kanske ännu fler bilar gör det i framtiden. Marcus fundering tas med till Uddevalla Energi som är Uddevalla kommuns energibolag.

Fakta om företaget

Det finns mer information om Golvet TVU på företagets webbplats: Golvet

Tillbaka till Företagsmaraton

Du kanske också är intresserad av