Tobias Briander, VD, Mats Eliasson, Helena Henriksson och Martin Pettersson, Uddevalla kommun.

Innovativa lösningar hos Hansson & Russberg

Företagsmaratonet i Uddevalla går in på sin femte och sista dag, och entusiasmen är hög när Uddevalla kommun når målet på 100 företagsbesök. Ett av de företag som fått besök under veckan är Hansson & Russberg i Kuröd, en butiksinredningsfirma som sticker ut med sina kreativa lösningar och hållbara synsätt.

Med 12 personer i arbetsstyrkan är H&R specialiserade på allt från enstaka speciallösningar till kompletta butikskoncept för stora kedjor. Tobias Briander som är VD och produktionschef visar stolt upp projekt från stora butikskedjor till specialbeställningar från mindre kunder.

En intressant aspekt av H&R:s verksamhet är deras flexibilitet gentemot olika kunders behov. För stora kedjor samarbetar de med underleverantörer som skapar ritningar och former, medan de för andra kedjor tar på sig ansvaret för hela processen, från design till konstruktion.

En intressant insikt som Tobias delar med sig av är hur de arbetar med olika kommuner när det gäller möbler till olika verksamheter. Kommuner som har infört en strategi där de först utvärderar om det finns befintliga möbler som kan användas. Om så inte är fallet, går man vidare till att undersöka möjligheten att återanvända och modifiera begagnade möbler.

Tobias tar det hela ett steg längre genom en idé att inte bara modifiera begagnade möbler utan också skapa helt nya möbler av återvunnet material. Tobias berättar om att bygga möbler av emballageskivor och återvunna material som annars skulle gå till spillo. Företaget håller även på att utveckla en hemsida där de kommer att sälja överskott- och cirkulärt material, vilket inkluderar allt från handtag till överskott av sågade material.

Hansson & Russberg framstår som en föregångare inom branschen, inte bara genom sina kreativa lösningar och stora projekt utan också genom sitt engagemang för hållbarhet och återvinning.

Tillbaka till Företagsmaraton

Du kanske också är intresserad av