glada personer står framför maskiner i en industrihall

KP Components AB producerar komponenter till hydrauliska motorer och pumpar. På bilden syns Gunnar Andersson och Phuong Van Nguyen Amaya från KP Components AB tillsammans med Henrik Sundström, Jennifer Sigerstam och Lisa Cronholm från Uddevalla kommun.

KP Components AB önskar stabil tillgång till el och gång- och cykelväg

KP Components AB i Groröds industriområde tillverkar komponenter till hydrauliska motorer och pumpar. De har ett gott samarbete med flera gymnasieskolor i närområdet och är engagerade i utbildningarnas utformning. På företagets önskelista finns en gång- och cykelväg till Groröd, samt stabil tillgång till el.

KP Components AB är en del av en koncern, där den största produktionsenheten ligger i Danmark. Det finns ytterligare en produktionsanläggning i South Carolina i USA.

KP Components AB i Uddevalla är underleverantör till flera stora kunder som exempelvis Parker i Trollhättan, VBG i Vänersborg och Joab i Dals Rostock. Företaget har 32 anställda och omsätter 70-80 miljoner per år.

- Vi är legotillverkare och erbjuder skärande metallbearbetning där vi svarvar, fräser och slipar olika komponenter på uppdrag av våra kunder. Vi serieproducerar komponenter inom bland annat hydraulik och vår personal är i första hand maskinoperatörer eller produktionstekniker som kan sköta de avancerade maskiner vi har, säger Gunnar Andersson, vd för KP Components AB.

Delar som används i jordbruk, fartyg och vindkraftverk

I lokalerna tillverkas komponenter som används i hydrauliska motorer, pumpar och cylindrar men också olika kopplingsanordningar. De hydrauliska komponenterna används i entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner, fartyg, vindkraftverk och andra delar inom energisektorn, samt i lastbilsdrag. Flertalet av produkterna levereras till kunder lokalt men används globalt. En stor del av tillverkningen hos KP Components AB sker av robotautomatiserade maskiner, som hanteras av företagets personal.

Stort samarbete med gymnasieskolor

Företaget har ett stort samarbete med gymnasieskolor i närområdet, däribland Östrabo Yrkes på Uddevalla gymnasieskola. De är också med i Teknikcollege och önskar att fler unga skulle vilja studera teknik.

- Tekniknivån höjs hela tiden, vi använder 3D i våra maskiner och man behöver kunna förstå kommandon på engelska och tycka att matte och svenska är kul. Vi söker folk som kan lära sig det vi kan lära ut. Vi tar emot praoelever också, vi tycker det är viktigt att väcka intresset för teknik redan i tidiga åldrar, säger Gunnar Andersson.

Tillgång till el viktig fråga

Stabil och jämn tillgång till el är en viktig fråga för KP Components AB. Det är en begränsande faktor när företaget vill expandera. För att kunna investera i nya maskiner behövs ett jämnare flöde av el.

- Vi har möjlighet att expandera våra lokaler och bygga ut på ytterligare en tomt, men för att det ska vara möjligt behöver till exempel tillgången på el vara säkrad. Just nu räcker inte elen till, säger Gunnar Andersson.

En annan viktig fråga för företaget är infrastrukturen. KP Components önskar en gång- och cykelväg till Groröd, då kollektivtrafiken har sina begränsningar och alla inte åker bil. Nätverk med andra företag och satsningar för att skapa ett levande centrum i Uddevalla är också värdefullt.

- Vi tycker det är jättebra att ha en sådan här dialog med kommunen. Det finns mycket som är bra här, Rimnersområdet, parkerna och läget – Uddevalla ligger nära Oslo och Göteborg och har en hamn, det finns mycket att bygga på. Här finns ju entreprenörer, vi kan samarbeta med kommunen och få till något bra, säger Gunnar Andersson.

Mer information om KP Components AB

Tillbaka till Företagsmaraton

metallkomponenter i en låda

En av alla komponenter som KP Components AB tillverkar.

Du kanske också är intresserad av