Arbetsresor

Om du har rätt till färdtjänst kan du även ansöka om färdtjänsttillstånd för arbetsresor. Med arbetsresor avses resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd samt till och från daglig verksamhet.

Arbetsresa kan bara ske mellan din bostadsadress och adressen för verksamheten. Resa som påbörjas eller avslutas på annan adress ska beställas som färdtjänstresa.  

När du ringer och beställer din resa ska du ange om din resa är färdtjänstresa eller arbetsresa.

Kontakt
Färdtjänsthandläggare

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Förslag på sidor