Riksfärdtjänst

Vill du göra en längre resa som når utanför kommunens färdtjänstområde kan du ansöka om riksfärdtjänst. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är att du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Tillstånd till riksfärdtjänst prövas inför varje resa. Kom ihåg att lämna in din ansökan minst 21 dagar innan din planerade resa.

Till e-tjänst ansökan om riksfärdtjänst

Kontakt
Färdtjänsthandläggare

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Förslag på sidor