After school

Nu kan du söka pengar för att skapa aktiviteter som främjar rörelseglädje och gemenskap efter skolan.

logga after school

För att ansöka om bidraget måste du hålla dig till dessa riktlinjer:

  • Aktiviteterna ska genomföras i direkt anslutning till att skoldagen slutar.
  • Skolan skall ligga i Uddevalla kommun.
  • Aktiviteten skall vara öppen och kostnadsfri för alla barn och unga.
  • Stimulera både flickors, pojkars och unga med annan könsidentitets deltagande, främja rörelseglädje och tillgänglighet samt skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Aktiviteter som bygger på gemensamt förvaltningsövergripande arbete eller mellan kommun och föreningar, studieförbund med flera, kommer att prioriteras.

Stödet kan finansiera till exempel personal, material eller transport för aktiviteterna. Stödet kan inte finansiera investeringar.

Sista ansökningsdag 30 november 2023, aktiviteten skall ske 2023 och rikta sig till barn och unga i åldrar 10-18år.

Följ länken för att anöka: Ansök om After school bidrag - Uddevalla kommun

 

Kontakt:

Maria Lehto, Handläggare

maria.lehto@uddevalla.se

Jasmin Nuhanovic, tf Enhetschef

0522-69 65 72

Förslag på sidor