Sponsring

Syftet med Uddevalla kommuns sponsring är att marknadsföra platsen och göra platsen känd främst utanför kommungränsen i Sverige men även internationellt. Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbetsinsatser och/eller material/utrustning.

Du kan förbereda dig på frågorna som vi har sammanställt.

Frågor idrottsarrangemang Pdf, 93.5 kB. » Frågor kulturarrangemang Pdf, 90.3 kB. » Frågor övrig sponsring Pdf, 90.8 kB. »

1. Ansökan om sponsring

Du ansöker om sponsring hos Uddevalla kommun i e-tjänsten. När du skickat in din ansökan diarieförs den hos kommunen och blir samtidigt en offentlig handling.

Sök sponsring från Uddevalla kommun »

Ansökningstider

För sponsringsansökningar där totala sökta värdet uppgår till max 75 000 kronor, ska ansökan ske senast tre månader innan. För sponsringsansökningar där totala sökta värdet överstiger 75 000 kronor, bör ansökan ske senast sex månader innan.

2. Kontroll

Din ansökan kontrolleras av tjänstemän från beredningen som arbetar med sponsring. Om något saknas i ansökan kan du bli ombedd att komplettera. Beredningen träffas två gånger per år (vår och höst). Beredningen lämnar förslag till politiskt beslut.

3. Beslut om sponsring

Kommunstyrelsen beslutar om all sponsring. Understiger beloppet 75 000 kronor kan kommunstyrelsens ordförande besluta på delegation.

4. Sponsring beviljas

Om din ansökan beviljas skrivs ett avtal och pengarna utbetalas.

5. Utvärdering

Efter att evenemanget är genomfört, eller när sponsringens avtalstid är avslutad skickas en redogörelse in till kommunen enligt upprättat avtal.

Kontakt

Peter Grönberg, kommunikatör

+46 522-69 61 97

peter.gronberg@uddevalla.se

Kontaktcenter

Kungsgatan 25-29

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor