Lov för alla

Logga Allas Sommarlov 2018

Aktiviteterna ska genomföras under loven 2022.

För bidraget finns inga särskilda restriktioner utan det kan finansiera till exempel hyra, personal, material eller transport för lovaktiviteterna.

För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska lovaktiviteten:

  • vara öppen och kostnadsfri för alla barn och unga i åldrarna
    0-18 år
  • öka barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång till aktiviteter och deltagande

Man kan söka för aktiviteter förlagda i Uddevalla kommun.

Belopp som kan sökas är generellt mellan 0-20 000 kr per lovaktivitet.


Obs! På grund av högt intresse är ansökan nu stängd. Vi tackar alla som har sökt och hoppas på att kunna återkomma till hösten med en ny utlysning.

Ansökan

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med både Uddevalla kommuns logga och Lov för alla-loggan. Du hitter dem här:

Uddevalla kommun.

Logga Lov för alla

Redovisa aktiviteterna

Alla stöttade aktiviteter ska redovisas här senast 30 dagar efter slutförd aktivitet.

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Javiera Höglund Velasquez, handläggare
+46 522-69 64 16
Telefontider: Måndag - Onsdag 9:00-13:00
javiera.hoglundvelasquez@uddevalla.se
Kultur och fritid
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00