Lov för alla

Logga Allas Sommarlov 2018

Ansökan om lovstöd är nu stängd.

Ansökan är stängd och vi tackar alla som har anordnat och skall anordna gratis aktiviteter för barn och unga i Uddevalla kommun.

 

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med både Uddevalla kommuns logga och Lov för alla-loggan. Du hitter dem här:

Uddevalla kommun.

Logga Lov för alla

Redovisa aktiviteterna

Alla stöttade aktiviteter ska redovisas här senast 30 dagar efter slutförd aktivitet.

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Maria Lehto

maria.lehto@uddevalla.se

Förslag på sidor