Lov för alla

Logga Allas Sommarlov 2018

Nu är ansökan om sommarlovsstöd för 2024 öppen!

Aktiviteterna ska genomföras av föreningar/civilsamhället under sommarlovet 2024 och vi har en begränsad summa att dela på i år.

Vi ser helst ett brett samarbete mellan olika aktörer, som föreningar och studieförbund, för att få en så bra spridning som möjligt på innehåll och platser i Uddevalla kommun.

Stödet kan finansiera till exempel hyra, material eller transport för lovaktiviteterna. Det kan inte finansiera investeringar. Vi ser gärna återkommande aktiviteter och att det sker en samverkan.

För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska lovaktiviteten:

  • genomföras under Sommarlovet
  • vara öppen och kostnadsfri för alla barn och unga i åldrarna 0-18 år
  • öka barn och ungas deltagande, främja integration och tillgänglighet samt skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång till aktiviteter och deltagande
  • vara förlagda i Uddevalla kommun

Belopp som kan sökas är mellan 0 - max 20 000 kr per lovaktivitet

Aktiviteten ska redovisas här senast 30 dagar efter genomförande

 

Sista ansökningsdag = först till kvarn.

Ansökningarna beviljas löpande, så vänta inte med er ansökan!

 

Välkomna med er ansökan!

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med både Uddevalla kommuns logga och Lov för alla-loggan. Du hitter dem här:

Uddevalla kommun.

Logga Lov för alla

Redovisa aktiviteterna

Alla stöttade aktiviteter ska redovisas här senast 30 dagar efter slutförd aktivitet.

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Maria Lehto

maria.lehto@uddevalla.se

Förslag på sidor