Lov för alla

Logga Allas Sommarlov 2018

Ansökan om lovstöd är nu stängd.

Ansökan är stängd och vi tackar alla som har anordnat och skall anordna gratis aktiviteter för barn och unga i Uddevalla kommun.

Aktiviteterna ska genomföras under loven 2023 med start från vecka 15, påsklov, till och med vecka 52, jullov.

För bidraget finns inga särskilda restriktioner men vi ser helst ett brett samarbete mellan olika aktörer, som föreningar och studieförbund, för att få en så bra spridning som möjligt på innehåll och platser i Uddevalla kommun.

Stödet kan finansiera till exempel hyra, personal, material eller transport för lovaktiviteterna. Det kan inte finansiera investeringar. Vi ser gärna återkommande aktiviteter särskilt under sommarlovet.

För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska lovaktiviteten:

  • Genomföras under påsk-, sommar-, höst- eller jullov.
  • Vara öppen och kostnadsfri för alla barn och unga i åldrarna 0-18 år.
  • Stimulera både flickors, pojkars och unga med annan könsidentitets deltagande, främja integration och tillgänglighet samt skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Man kan söka för aktiviteter förlagda i Uddevalla kommun.

Belopp som kan sökas är generellt mellan 0 och 20 000 kr per lovaktivitet.

Lovdatum inklusive helg, samt sista ansökningsdag (så länge pengarna räcker)

OBS! Ansökan beviljas löpande.

  • Påsklov, 6 till 16 april – sista ansökningsdag: 31 mars
  • Sommarlov, 9 juni till 20 augusti – sista ansökningsdag: 15 maj
  • Höstlov, 27 oktober till 5 november – sista ansökningsdag: 13 oktober
  • Jullov, 22 december till 9 januari – sista ansökningsdag: 1 december

Ansökan

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med både Uddevalla kommuns logga och Lov för alla-loggan. Du hitter dem här:

Uddevalla kommun.

Logga Lov för alla

Redovisa aktiviteterna

Alla stöttade aktiviteter ska redovisas här senast 30 dagar efter slutförd aktivitet.

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Maria Lehto

maria.lehto@uddevalla.se

Förslag på sidor