Flicka med näckrosor

Skulpturen Flicka med näckrosor

Konstnär: Matti Haupt
Material: Marmor
Tillkomstår: 1947
Placering: Gustaf B Thordéns park

Donerades av Gustaf B Thordén.

Den finländske skulptören och bildkonstnären Matti Haupt var god vän med skeppsredare Gustav B Thordén som skänkte flera skulpturer gjorda av konstnären till Uddevalla. Flyttades till Äsperödshemmet på grund av vandalism och stod där i många år tills den flyttades tillbaka till Gustaf B Thordéns park häromåret.

Förslag på sidor