Edlevo

Edlevo är en app som gymnasieskolan använder för närvaro och ledighetsansökan.

Bild på dator med Edlevo

Edlevo (tidigare Tieto Education) är ett barn- och elevadministrativt system i förskola, fritidshem och skola. Systemet hanterar exempelvis

 • barn- och elevuppgifter,
 • kontaktuppgifter vårdnadshavare,
 • närvaro/frånvaro,
 • inkomstuppgifter.

När det gäller kontaktuppgifter är det viktigt att du håller dessa uppdaterade i Edlevo.

Appen Edlevo

Du laddar ner appen Edlevo via Google Play eller App Store och loggar in med bankID. I appen får du som vårdnadshavare tillgång till funktioner som till exempel:

 • meddela frånvaro (förskola, fritids, grundskola, gymnasiet)
 • uppdatera dina kontaktuppgifter (förskola, fritids, grundskola, gymnasiet)

Viktiga funktioner - så gör du

Nedan hittar du korta informationstexter för hur du använder viktiga funktioner i appen och i e-tjänsten

Gäller förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola och fritidshem.

När ditt barn är sjukt eller behöver vara ledig en del av dagen för exempelvis tandläkarbesök, meddelar du detta i Edlevos app. Du kan välja mellan alternativen

 • Heldag (vid sjukfrånvaro) eller
 • Tidsbestämd (om ditt barn är frånvarande en del av dagen).

Du kan bara lägga in heldagsfrånvaro för två dagar i taget. Du kan välja om frånvaron gäller idag eller i morgon samt idag + i morgon.

Om ditt barn är ogiltigt frånvarande under en lektion, eller har sen ankomst, skapas ett meddelande via sms till dig som vårdnadshavare.

Om ditt barn går i gymnasieskola och behöver vara ledigt en dag eller längre ska du göra en ledighetsansökan via Edlevo.

Edlevo

Frånvaroanmälan via SMS

Så här fungerar frånvaroanmälan via SMS. Tjänsten är för att anmäla frånvaro för barn/elever, anmälan kan skickas in av vårdnadshavare till barnet/eleven eller av eleven själv om den är över 18 år. Anmälan kan göras för Heldag innevarande dag, Heldag nästkommande dag (om anmälan skickas in efter kl.16.00), Del av dag innevarande dag och Del av dag nästkommande dag (om anmälan skickas in efter kl.16.00).

Så här används Edlevo frånvaroanmälan via SMS

SMS:et skickas till ett givet nummer. Nummer: 46103334247 eller enklare 010-333 42 47 SMS:et måste inledas med frv. Heldag

 • frv personnummer = ÅÅMMDD-NNNN
 • frv personnummer = ÅÅMMDDNNNN
 • frv personnummer = ÅÅÅÅMMDD-NNNN
 • frv personnummer = ÅÅÅÅMMDDNNNN

Ex. frv 990814-8514 Heldag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas in efter kl.16.00 Del av dag

 • frv personnummer TTMM-TTMM (från-till)
 • frv personnummer MM-TT.MM
 • frv personnummer TT:MM-TT:MM
 • frv personnummer TT,MM-TT,MM

Ex. frv 990814-8514 13:00-14:00 Del av dag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas in efter kl.16.00