Nämnder

I nämnderna sitter politiker som beslutar i olika verksamhetsfrågor. Uddevalla kommun har fem politiska nämnder som har var sitt ansvarsområde. Till varje nämnd finns en förvaltning med anställda som genomför de beslut som nämnderna tar.

Totalt finns det runt 5 000 anställda på förvaltningarna som utför de uppgifter kommunen ska sköta. Kommundirektören är högsta chef bland tjänstemännen och har hjälp av förvaltningschefer som finns på varje förvaltning/kontor.

Förslag på sidor