Fiske

Fiske

Uddevalla kommun har flera mils strandlinje mot västerhavet och en storslagen skog och mark med rika inslag av såväl stora som små sjöar och vattendrag. Fisket har en lång tradition i både salt och sött vatten.

Lyckan till fångst varierar, men oftast beroende på den som håller i spöet!

Allt fiske i "saltsjön" och i Bjursjön är avgiftsfritt. För sjöar och vattendrag i övrigt krävs fiskekort. Under Kortfiskeområden hittar du en sammanställning av de möjligheter som står till buds.

För fiske i havsvatten finns särskilda regler och begränsningar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00