Nedre Bäveåns fiskevårdsområde

  • Närmare upplysning om regler för fiske lämnas vid försäljningsställen
  • Nedan angivna priser för fiskekort kan förändras

Ädel- och naturfiskevatten

Omfattning: Bäveån och dess del mellan Älje och åns mynning i Byfjorden.

Fisk: Abborre, gädda, mört, lax och havsöring.

Fiskeregler se Fiskeregler för Bäveåns Nedre Fiskevårdsområde

Pris: Dygnskort 40:- Max 2 öring eller laxfiskar
Familjekort 50:-/dygn. Max 2 öring eller laxfiskar

Vildlax med fettfena bör återutsättas.

Försäljningsställe: Fiskekort säljs via iFiske ifiske.se/fiske-nedre-bavean

Ansvarig: Nedre Bäveåns fiskevårdsområdesförening

Kontaktpersoner: Rolf Sethman, telefon 076-375 16 48 eller
kommunekolog, Sofia Ström, telefon 0522-69 73 11.

För mer information se ifiske.se/fiske-nedre-bavean

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00