Lekplatser

I Uddevalla ska vi ha attraktiva och tillgängliga lekplatser som upplevs trygga.

Lekplatser har ett stort socialt värde oavsett ålder och bakgrund. De ska ha en attraktiv gestaltning och uppmuntra till kreativ lek och ökad fysisk aktivitet.

Lekplats

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar bland annat om tillgänglighetsanpassade lekredskap och ett underlag som är framkomligt för alla. Men också om att det ska vara lätt att ta sig till lekplatsen på ett trafiksäkert sätt, även med kollektivtrafik, cykel etc. Majoriteten av Uddevallas medborgare ska heller inte ha längre än 500 meter till närmaste lekplats.

Säkerhet

Alla våra lekredskap är utformade och placerade enligt rådande säkerhetsföreskrifter. Ofta är lekplatserna dessutom inhägnade med staket för att skärma av mot trafiken. Trots det måste man som förälder vara medveten om att det inte är möjligt att bygga bort alla risker, utan man måste själv vara delaktig och ha uppsikt över barnen. Vi besiktigar alla lekplatserna en gång per år och underhåller dem kontinuerligt.

Upprustning av lekplatser

Idag finns det 46 lekplatser runt om i kommunen. Av dessa ska cirka 40 rustas upp och 8 st. läggas ner, enligt en politiskt antagen upprustningsplan. Syftet är att skapa spännande mötesplatser för aktivitet och lek med blandade åldrar och intressen. Det innebär mer lek på färre platser. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00