Uddevallakortet

  • Närmare upplysning om regler för fiske lämnas vid försäljningsställen
  • Nedan angivna priser för fiskekort kan förändras

Naturfiskevatten

Omfattning: Kärrevattnet, Pölevattnet, Västra Krokevattnet, Stora Kölnevattnet, Vrångevattnet, Långagna och Stora Köperödssjön.

Fisk: Abborre, gädda, mört med flera

Pris: Årskort 200 kr, Veckokort 50 kr, Dagskort 30 kr.

Försäljningsställen www.ifiske.se

Ansvarig: Uddevalla Sportfiskeförening