Fyrverkerier

I Uddevalla finns regler för var du får använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor. Dessa lokala ordningsföreskrifter säger bland annat att du inte får använda fyrverkerier: 

  • närmare än 200 meter från Uddevalla sjukhus 
  • närmare än 200 meter från samtliga äldreboenden i kommunen
  • inom centrum, det vill säga inom området som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder och Västerlånggatan i väster.

Den som tänder fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00