Fyrverkerier

För att få köpa eller använda utomhusfyrverkerier måste du vara 18 år eller äldre. Om du vill skjuta smällare eller raketer med pinne måste du även ha tillstånd och utbildning. I Uddevalla finns regler för var och när du får använda fyrverkerier.

I Uddevalla finns regler för var du får använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor. Dessa lokala ordningsföreskrifter säger bland annat att det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier: 

  • närmare än 200 meter från Uddevalla sjukhus 
  • närmare än 200 meter från samtliga äldreboenden i kommunen
  • inom centrum, det vill säga inom området som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder och Västerlånggatan i väster.
  • På Kungstorget

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tid där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. (Detta gäller enligt ordningslagen, 3 kap. 7 §).

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor inom Uddevallas tätorter: Hogstorp, Fagerhult, Uddevalla, Smedseröd, Kurveröd, Lanesund & Överby, Utby, Sundstrand, Ammenäs, Kristevik och Sundsandvik,
Sjöskogen och Strand, Strandskogen, Restenäs och Ulvesund samt Ljungskile, vid
alla tidpunkter utom mellan klockan 15:00 till därpå följande dag klockan 01:00
under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.

Den som tänder fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen.

Förslag på sidor