Bostäder och offentliga lokaler

Uddevalla växer! Det byggs bostäder med havsnära lägen på bekvämt promenadavstånd från centrums alla butiker och restauranger. Det vackra området kring Bäveån som rinner genom Uddevalla rustas upp och det finns planer på att låta havet bli en ännu större del av stadens själ genom att utveckla det stora hamnområdet.

Bäveån i Uddevalla centrum

Bäveån i Uddevalla centrum

Hitta bostad

I Uddevalla finns flera olika alternativ av boenden. Det finns seniorboenden, trygghetsboenden och boenden anpassade för dig med särskilda behov.

Uddevalla kommun har inte någon bostadsförmedling men den kommunala stiftelsen Uddevallahem är en del av allmännyttan och har drygt 4 300 lägenheter. Efterfrågan på lägenheter är stor och stiftelsen planerar att bygga hundratals nya lägenheter framöver.

Uddevallahem>>

Bostadsanpassning och boendemiljö

Har du särskilda behov är det viktigt att du väljer eller bygger en lämplig bostad. Då är det lättare att få bidrag om du senare har behov av kostnadskrävande anpassningar.

Bostadsanpassning>>

Boendemiljön i och kring våra bostäder, skolor och arbetsplatser viktig. Bra miljö innebär till exempel att det ska vara en lagom temperatur, bra ventilation och inget störande buller.

Boendemiljö>>

Lediga tomter och markanvisningar

Vill du bygga hus kan du anmäla dig till vår kommunala tomtkö. I kommunen finns flera tomter med härliga lägen nära både hav och natur.

Lediga tomter och kommunal tomtkö>>

Kommunen säljer och erbjuder också mark till företag, industrier och andra verksamheter som vill etablera sig i kommunen.

Genom markanvisningar får företag skicka in beskrivningar av vad de vill bygga på kommunens mark, när de vill bygga och hur det ska se ut. Kommunen avgör sedan vilket företag som får rätt att bygga i våra områden.

Pågående markanvisningar>>

Byggnadsregister

I byggnadsregistret ska redovisas uppgifter om bostadsbyggnader som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostäder, byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse samt byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål eller för allmän förvaltning.

Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen och för att uppgifterna är korrekta och ajourförda. Registret har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

På lantmäteriverkets hemsida finns mer information

Förslag på sidor