Vatten och avlopp

Tvätta händerna

Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Västvatten

Öppettider
Måndag till torsdag klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.
Fredag klockan 9.00-12.00.

E-post: info@vastvatten.se

Telefon dagtid
0522-63 88 00

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ring SOS Alarm, telefon 031-703 17 80

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00