Vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp eller vad du ska tänka på om du har egen brunn och egen avloppsrening.

Om du bor i Uddevalla tätort eller i Ljungskile så är din fastighet troligen kopplad på vårt kommunala vatten- och avloppsnät. Då har du kommunalt dricksvatten och ditt avloppsvatten leds till kommunens avloppsrening. Vårt kommunala VA nät omfattar även bland annat Hogstorp, Laneberg, Högås och Torp köpcentrum.

Om du bor på landet, är du oftast hänvisad att ordna eget dricksvatten och egen avloppsrening. Då ansvarar du som fastighetsägare för att vatten och avloppsrening fungerar som de ska.

Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Eget dricksvatten

Eget dricksvatten

Kontakta oss om vatten och avlopp

Kontakta oss om vatten och avlopp

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp

Eget avlopp

Eget avlopp

Ansökan om att installera avlopp

Ansökan om att installera avlopp

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor