Bygga nytt, ändra eller riva

Hållbar samhällsplanering handlar om att planera hur vi använder mark och resurser på ett sätt som är bra för både människor och miljö. Det är viktigt att marken används till det som är bäst lämpat för den. Det som byggs ska vara hållbart, det vill säga beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för alla.

Bygglovsprocessen är en viktig del av samhällsplaneringen, och den syftar till att säkerställa att byggprojekten uppfyller dessa krav. Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag.

Om du ertappas med att ha byggt utan lov, eller gjort något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Behöver jag bygglov?

Behöver jag bygglov?

Ritningar och handlingar

Ritningar och handlingar

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan och kontrollansvarig

Processen för byggärende

Processen för byggärende

Miljö och andra hänsyn

Miljö och andra hänsyn

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor