Bygga nytt, ändra eller riva

En hållbar samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast. Det som byggs ska gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om du ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Just nu är det många som vill bygga!

Under våren har vi fått in fler ansökningar än någonsin tidigare. Det höga trycket gör att vi har längre beslutstider och svarstider vid frågor om bygglov. Vi arbetar med att ge dig respons så fort som möjligt. Du kan alltid kontakta vårt kontaktcenter om du har frågor!

Behöver jag bygglov?

Ritningar och handlingar

Ansökan eller anmälan

Processen för byggärende

Miljö och andra hänsyn

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00