Naturvård, parker

Det mest värdefulla en Uddevallabo äger är närheten till naturen. Det är aldrig långt till skogstäta fjäll eller svalkande bad i sjö och djup havsfjord.

Kärlingesunds naturreservat på Bokenäsets västligaste del.

Kärlingesunds naturreservat på Bokenäsets västligaste del.

Uddevalla kommun har 24 naturreservat och vi arbetar med lokala naturvårdsprojekt som till exempel naturvårdsprogram och skyddsvärda träd. Vi har också ansvarar för totalt cirka 50 hektar naturmark som till större del består av bostadsnära skog.

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi måste ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn till varandra. Alltså inte störa - inte förstöra.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00