Klimat och miljö

Kossor vid Bassholmen.

Hållbar utveckling för Uddevalla kommun innebär en hållbar utveckling av samhället, där både nuvarande och kommande generationer kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur.

Utifrån kommunens vision och ambition för miljö har en miljöpolicy tagits fram. I miljöpolicyn har kommunen antagit utmaningen att forma en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun, och att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer.

Kommunfullmäktige har beslutat om sex övergripande miljömål som en inriktning för vad kommunen ska prioritera.

Klimattips

Vill du vara med och rädda planeten? Hur kan du leva mer klimatsmart?

Se filmen cykla och minska dina klimatutsläpp »

Se filmen spara energi hemma och bli klimatsmart »

Se filmen låt maten bli klimatsmart »

Se filmen så kan vi gynna biologisk mångfald

Se filmen odla själv och minska dina klimatutsläpp

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor