Fastigheter och lantmäteri

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att bilda och ändra fastigheter, skapa-, ändra- och upphäva rättigheter för olika ändamål med mera. Arbetet görs genom en lantmäteriförrättning.

En annan uppgift är att uppdatera fastighetsregistrets fastighetsrättsliga innehåll. Registret innehåller bland annat information om areal och eventuella rättighets- eller planbelastningar.

Vi hjälper också till med frågor om lagfart, äganderätts- och samfällighetsutredningar, överlåtelse- och servitutshandlingar samt fastighetsplaner.

Flygbild Uddevalla. Foto Leif Gustavsson

Flygbild Uddevalla. Foto Leif Gustavsson

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00