Livsmedel och hälsa

Maten du äter och miljön du bor i påverkar din hälsa mycket. För att alla ska må bra och leva ett gott liv arbetar kommunen förebyggande genom information, tillsyn och rådgivning inom livsmedel och hälsoskydd.

Livsmedel

De som säljer eller hanterar mat, till exempel livsmedelsföretag, ansvarar för maten så att ingen blir sjuk på grund av dålig hantering eller att man får rätt information om maten. Detta är en del av målet med lagstiftningen och vi som kommun kontrollerar att den följs.

Målen är att:

  • konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat
  • ingen ska bli sjuk av maten på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen
  • konsumenterna ska kunna lita på att maten som man köper är rätt märkt och att menyer stämmer.

Kontakta miljökontoret om du:

  • har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat
  • misstänker att du har blivit matförgiftad
  • vill veta hur du ska göra för att starta ett livsmedelsföretag

Livsmedel>>

Matförgiftning>>

Information och Märkning av mat>>

Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling, exempelvis tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor.

Miljökontoret arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer. Vi kontrollerar så att inomhusmiljön och hygienen inte riskerar att skapa problem för de som besöker lokalerna.

Hälsoskydd>>

Inomhusmiljö i bostäder>>

Rökfria miljöer>>

Matbild

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor