Livsmedel och hälsa

Maten du äter och miljön du bor i påverkar din hälsa mycket. För att alla ska må bra och leva ett gott liv arbetar vi förebyggande genom information, tillsyn och rådgivning inom livsmedel och hälsoskydd.

Matbild

Livsmedel

De som säljer eller hanterar mat, till exempel livsmedelsföretag, ansvarar för maten så att ingen blir sjuk på grund av dålig hantering eller lurad. Det är också målet med lagstiftningen och vi som kommun kontrollerar att den följs.

Vi kontrollerar

Kommunens inspektörer kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen har arbetssätt som gör att maten inte blir dålig. Du som konsument ska inte bli vilseledd eller lurad, du har rätt att få information om maten.

Beroende på vilken typ av verksamhet som kontrolleras gör vi olika många inspektioner.

  • De flesta restauranger två besök om året.
  • Vi kontrollerar ungefär 520 livsmedels- och dricksvattenanläggningar i kommunen.

Har något blivit fel?

Kontakta gärna oss om du tror att du blivit sjuk på grund av ett livsmedelsföretag.

Du kan också lämna synpunkter om du tror att maten hanteras på ett riskabelt sätt, eller om de luras med maten. Menyer och märkning ska vara rätt och man får inte påstå vad som helst.

Information om allergener

EU har enats om en lista med 14 särskilt allergena livsmedel som företagen alltid ska kunna berätta om de finns i maten. Till exempel handlar det om spannmål, ägg och mjölk. Det gäller både i butik och om du äter ute.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00