Brandskydd, sotning

Uddevalla är med i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som är ett kommunalförbund där tre kommuner ingår. Kommunerna är Uddevalla, Lysekil och Munkedal.

Mitt Bohuslän har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte.

Bernt Eriksson, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Bernt Eriksson, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Kontakta oss

E-post Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Telefon 010-161 55 00

Hemsida Mitt Bohuslän

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00