Samhällsplanering

För att skapa en attraktiv levnadsmiljö måste vi ta hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa förutsättningar för rekreation, kulturliv och trygghet. För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle så tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier.

Uddevallabro

Uddevallabron

Den långsiktiga planeringen är en samverkan av åtgärder och aktiviteter som utgår från människors behov. Bostadsbyggandet är den viktigaste delen men förutsätter byggnation av till exempel vägar, vatten och avlopp, el- och värmesystem.

För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle så tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier:

  • Översiktsplanen talar om var kommunen ska bygga bostäder och verksamheter.
  • Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och vilka prioriteringar vi gör för att nå önskad utveckling.
  • Genomförandeplanen talar om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras.
  • Detaljplanen talar om vad som får och inte får göras inom ett planområde.

Med en gemensam strategi samlar vi utvecklingskrafter i samma riktning och fokuserar på det som är viktigt. Som till exempel att dra nytta av befintliga strukturer och bygga där det redan finns vägar, vatten och avlopp, värme och kollektivtrafik.

Förslag på sidor