Buller och luftkvalitet

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

Buller från vägar

Om du störs av buller från trafik ska du i första hand vända dig till väghållaren eller den som orsakar bullret. Väghållare i Uddevalla är Trafikverket eller Uddevalla kommun.

Om du inte får hjälp med ditt klagomål ska du kontakta samhällsbyggnad, enheten för bygg- och miljötillsyn.

Buller i lägenheter

Om du störs av buller som orsakas av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen. De är skyldiga att undersöka om bullerklagomålen är befogade. Om du inte får hjälp kan du vända dig till hyresnämnden. Miljöbalken ger inte utrymme för enheten för bygg- och miljötillsyn att driva den här typen av ärenden gällande buller som orsakas av grannar.

Buller från andra källor

Om du störs av annat buller från exempelvis fläktar, byggarbetsplatser, restauranger och uteställen ska du i första hand vända dig till ansvarig person för den verksamhet som orsakar bullret. Om du inte får hjälp kan du lämna in ett klagomål till enheten för bygg- och miljötillsyn.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Broschyr om fönsteråtgärder.pdf
Ikon dokument/fil

Åtgärdsprogram mot trafikbuller

Rapport Bullerutredning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00