Kemikalier

Vi använder en mängd olika kemikalier, många av dem i hushållet. Det är viktigt att tänka på hur vi förvarar dem eftersom de inte alltid är positiva, de kan också vara farliga för både människor och miljö.

När kemikalier hamnar på fel plats eller används på fel sätt kan de ge stora skador. Ibland kan det bero på att vi inte känner till kemikaliens bieffekter eller hur kemikalien verkar.

Kemikalier

  • Välj miljömärkta produkter
    Som konsument är det ofta svårt att veta vilka produkter som är bra eller dåliga för hälsa och miljö. För att kunna välja bättre produkter finns miljömärkningarna Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Väljer du en miljömärkt produkt så vet du att den är mindre farlig. Tänk på att använda så lite kemikalier som möjligt.

  • Lämna kemikalier med farliga ämnen till miljöstationen
    Släng dem aldrig i soporna eller häll ut dem i avloppet.

  • Kontrollera vad du köper
    Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler samt informationstext där du kan läsa om hur du skyddar dig och hanterar produkten på rätt sätt.

Barn och kemikalier

Förvara alltid kemikalier så att barn inte når dem. Och tänk på att barnskyddande förslutningar inte alltid är säkra. Förslutningen innebär oftast bara att det tar längre tid för små barn att öppna den.

Är olyckan ändå framme kan du kontakta Giftinformationscentralen. På deras hemsida kan du också hitta råd om vad du ska göra.

Bild på kemikalieappen

Kemikalieappen

När du köper en vara har du rätt att få veta om den innehåller särskilt farliga ämnen om du frågar företaget som säljer eller tillverkar varan. Med Kemikalieappen från Sveriges konsumenter kan du skanna streckkoden på en vara och få svar direkt på om varan innehåller några särskilt farliga ämmen, eller ställa en fråga till företaget om kemikalieinnehållet direkt i appen. Appen hittar du där du vanligen hämtar appar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor