Kemikalier

Vi använder en mängd olika kemikalier, många av dem i hushållet. Det är viktigt att tänka på hur vi förvarar dem eftersom de inte alltid är positiva, de kan också vara farliga för både människor och miljö.

När kemikalier hamnar på fel plats eller används på fel sätt kan de ge stora skador. Ibland kan det bero på att vi inte känner till hur kemikaliens bieffekter eller hur den verkar.

Kemikalier

Tips för hushållet

  • Välj miljömärkta produkter
    Som konsument är det ofta svårt att veta vilka produkter som är bra eller dåliga för hälsa och miljö. För att kunna välja bättre produkter finns miljömärkningarna Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Väljer du en miljömärkt produkt så vet du att den är mindre farlig. Tänk på att använda så lite kemikalier som möjligt.

  • Lämna kemikalier med farliga ämnen till miljöstationen
    Släng dem aldrig i soporna eller häll ut dem i avloppet.

  • Kontrollera vad du köper
    Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler samt informationstext där du kan läsa om hur du skyddar dig och hanterar produkten på rätt sätt. 

Barn och kemikalier

Förvara alltid kemikalier så att barn inte når dem. Och tänk på att barnskyddande förslutningar inte alltid är säkra. Förslutningen innebär oftast bara att det tar längre tid för små barn att öppna den.

Är olyckan ändå framme kan du kontakta Giftinformationscentralen. På deras hemsida kan du också hitta råd om vad du ska göra.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00