Avfall och återvinning

Helst ska vi se till att det inte uppstår så mycket avfall. Allt avfall som uppstår ska du sortera och ta hand om på bästa sätt.

Källsortering och återvinning>>

Eldning av avfall är förbjudet!

Det är inte tillåtet att elda avfall. Eldning av avfall hemma kan leda till en åtalsanmälan för miljöbrott eftersom sådan eldning görs vid låga temperaturer och utan rening av rökgasen. Det leder till ofullständig förbränning där det skapas farliga föroreningar som kan skada miljön och är en direkt hälsorisk vid inandning. I en modern avfallsförbränningsanläggning bränns avfallet under hög värme och med rökgasrening. Energin från förbränningen kan också användas för energi eller fjärrvärme, vilket hjälper till att hushålla med våra naturresurser.

Uddevalla energi har hand om avfall i Uddevalla

Det är Uddevalla Energi som har hand om hushållsavfall och återvinning i Uddevalla kommun. På deras hemsida hittar du information om bland annat våra återvinningscentraler, källsortering, sophämtning och slamtömning samt information om avgifter och regler.

Uddevalla Energi>>

Kontakt Uddevalla Energi
Kundtjänst, telefon 0522-58 08 00 

Förslag på sidor