Djur och lantbruk

När det gäller husdjur och lantbruk finns det en hel del regler att ta hänsyn till. Ibland kan du behöva tillstånd om du vill ha vissa djur som orm, häst, gris eller höns.

Ha uppsikt över dina djur och ta hand om dem!

Har du sett djur fara illa eller vanvårdas?

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

Djurhållning kan ibland orsaka problem för boende runtomkring i form av lukt, flugor och buller. Innan du gör en anmälan om klagomål eller störning bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det.

Kor på Bassholmen

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor