Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Uddevalla kommun deltar i följande öppna jämförelser.

Företagsklimat 

Hälsa och sjukvård

Folkhälsa

Samhällsplanering och säkerhet

Energi och klimat
Trygghet och säkerhet 

Skola

Grundskola
Gymnasieskola 

Socialtjänst

Stöd till brottsoffer
Ekonomiskt bistånd
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Missbruks- och beroendevård
Social barn- och ungdomsvård
Stöd till personer med funktionsnedsättning
Äldreomsorg och hemsjukvård
Kostnadsmått inom socialtjänsten

Kontakt

Camilla Karlsson, +46 522‑69 70 47

Utvecklare

camilla.a.karlsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00