Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Uddevalla kommun deltar i följande öppna jämförelser.

Företagsklimat 

Hälsa och sjukvård

Folkhälsa

Samhällsplanering och säkerhet

Kollektivtrafik
Trygghet och säkerhet 

Skola

Grundskola
Gymnasieskola 

Socialtjänst

Brukarundersökningar
Ekonomiskt bistånd
Funktionsnedsättning
Hemlöshet
Missbruks- och beroende
Social barn- och ungdomsvård
Våld i nära relationer
Äldreomsorg

Kontakt

Camilla Karlsson, utvecklare

+46 522‑69 70 47

camilla.a.karlsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor